วิธีการ/ช่องทางการชำระเงิน

ผู้ซื้อสินค้าใน เว็บไซต์ ‘จับจ่าย’ สามารถทำการชำระเงินได้ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

(1) บัตรเครดิต

ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa, MasterCard cards, JCB, และ Union Pay

(2) ตู้ ATM และตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ และเคาน์เตอร์ให้บริการชำระเงิน

ผู้ซื้อสามารถชำระเงิน เช่น ตู้ ATM ธนาคารต่างๆ ตู้รับชำระเงินอัตโนมัติ เช่น บุญเติม และเคาน์เตอร์ให้บิรการชำระเงิน เช่น Cenpay, Big C เป็นต้น

(3) ธนาคารอินเทอร์เน็ต เวปไซต์ธนาคาร

ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านบริการธนาคารอินเทอร์เน็ตของธนาคารต่างๆ ทั้งทางเวปไซต์และโทรศัพท์มือถือโดยจะต้องดำเนินการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์ ตามคำแนะนำของ จับจ่ายและระบบรับชำระเงิน (2C2P) และการสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อทำการชำระเงินเสร็จสิ้น และได้ได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

Back to Top