เงื่อนไขการขอเปลี่ยนสินค้า / คืนเงินหรือส่งคืนสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนสินค้า / คืนเงินหรือส่งคืนสินค้า

สามารถขอเปลี่ยนสินค้า / คืนเงินหรือส่งคืนสินค้าได้จากเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุสั่งซื้อในรายการสั่งซื้อ เช่น ผิดรายการ ผิดรูปแบบ ผิดสี ผิดขนาด ฯลฯ
  • สินค้าชำรุด/มีตำหนิ ตั้งแต่ได้รับสินค้าโดยยังไม่ได้ทำการใช้หรือบริโภค
  • เกินกำหนดระยะเวลาเตรียมสินค้าที่ร้านค้าระบุไว้ แล้วทางร้านยังไม่ยืนยันการส่งสินค้า
  • ทางร้านค้าไม่มีสินค้าหรือสินค้าหมด ทำให้ไม่สามารถจัดส่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่พึงพอใจสินค้าที่ได้รับ แต่ไม่ได้เกิดจากสินค้าชำรุด เสียหาย ท่านสมบัติสินค้าผิดจากที่บรรยายไว้ และได้รับสินค้าตรงตามที่สั่งซื้อ ผู้ซื้อจะต้องยอมรับสินค้าดังกล่าว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีการขอเปลี่ยนสินค้า / คืนเงินหรือส่งคืนสินค้า

ผู้ซื้อจะต้องยื่นเรื่องการขอเปลี่ยนสินค้า / คืนเงินหรือส่งคืนสินค้า ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการจัดส่งสินค้าเสร็จสิ้น โดยการยื่นเรื่องส่งอีเมลไปที่ [email protected] และ LINE Official: @jubjaai ซึ่งการคืนสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดของสินค้าชนิดนั้น ๆ หากมีสินค้าพร้อมส่ง ร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งภายใน 7 วันทำการหลังจากตรวจสอบ (กรณีเปลี่ยนสินค้า ร้านค้าจะต้องได้รับสินค้าคืนก่อนดำเนินการจัดส่งใหม่) หากไม่มีสินค้า จะแจ้งเปลี่ยนสินค้าทดแทนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในกรณีดังต่อไปนี้

  • จัดส่งสินค้าไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ เช่น ผิดรายการ ผิดรูปแบบ ผิดสี ผิดขนาด ฯลฯ
  • สินค้าชำรุด/มีตำหนิ ตั้งแต่ได้รับสินค้าโดยยังไม่ได้ทำการใช้หรือบริโภค ผู้ซื้อจะต้องแนบหลักฐานประกอบโดยการถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องสินค้า

การคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารท่านลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ (โดยมีค่าธรรมเนียมคืนเงิน 3%) และเตรียมเอกสารประกอบการขอเงินคืนตามเงื่อนไขของเว็บไซต์ ‘จับจ่าย’

Back to Top