ตะกร้าทรงบ้าน

ใช้วัสดุธรรมชาติในการขัดสาน ผสมผสานให้ได้ลวดลายที่ประณีต มีรูปแบบที่น่าใช้งาน

เครื่องจักสานเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีการสร้างสรรค์ และสืบทอดต่อเนื่องกันมาแต่อดีต

นับตั้งแต่การออกแบบลวดลาย รูปทรง โครงสร้าง ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านได้อย่างเหมาะสมตามคตินิยมท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้เครื่องจักสานพื้นบ้านของไทยมีเอกลักษณ์ เฉพาะงานแตกต่างกันไป

การผลิตแต่ละชิ้นมีความละเอียดอ่อน ต้องใช้ความชำนาญ ความอดทน เนื่องจากเป็นงานที่ละเอียด ประณีต สวยงาม มีคุณภาพ มีรูปแบบที่ทันสมัย ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำ

Write Your Own Review
คุณต้องการเขียนรีวิวสินค้าตะกร้าทรงบ้าน
คะแนนของคุณ

Thank you.

Your report against ตะกร้าทรงบ้าน has been submitted.

We will re-verify the product Information and see if it violates any of our policy or selling guidelines.

Back to Top