ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม จากสีธรรมชาติ (ใบมังคุด) ผ้าคลุมไหล่สีน้ำตาลเข้มทูโทน ชื่อลาย : ต้นน้ำตาปี

ผ้าคลุมไหล่มัดย้อมจากสีธรรมชาติพื้นถิ่นนครศรีธรรมราช (ใบมังคุด)

แรงบันดาลใจ : ถ่ายทอดความงดงามของชีวิตและธรรมชาติจากสายน้ำตาปี ผ่านเส้นสายลวดลายบนผืนผ้ามัดย้อม

ผ้าคลุมไหล่สีน้ำตาล

ถ่ายทอดความงดงามของชีวิตและธรรมชาติจากสายน้ำตาปี ผ่านเส้นสายลวดลายบนผืนผ้ามัดย้อม

ชื่อลาย : เกลียวสายน้ำตาปี

ขนาด กว้าง 110 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร

Write Your Own Review
คุณต้องการเขียนรีวิวสินค้าผ้าคลุมไหล่มัดย้อม จากสีธรรมชาติ (ใบมังคุด) ผ้าคลุมไหล่สีน้ำตาลเข้มทูโทน ชื่อลาย : ต้นน้ำตาปี
คะแนนของคุณ

Thank you.

Your report against ผ้าคลุมไหล่มัดย้อม จากสีธรรมชาติ (ใบมังคุด) ผ้าคลุมไหล่สีน้ำตาลเข้มทูโทน ชื่อลาย : ต้นน้ำตาปี has been submitted.

We will re-verify the product Information and see if it violates any of our policy or selling guidelines.

Back to Top